Collecte

Voor H.Suitbertus: maak uw gift over op reknr NL 98 ABNA 0470 168854
ten name van: R.K. Parochie H. Suitbertus  

Voor parochie H.Paus Johannes XXIII: maak uw gift over op reknr NL 28 RABO 0155 614614 
ten name van: R.K. Parochie H. Paus Johannes XXIII
of gebruik internetbankieren: